A-    A+

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Национален статистически институт

Национален регистър на населените места

NSI Logo

Описание и указания за търсене

Справката “Промени по документ” дава единиците, които са променени на основание на избран от потребителя документ.

В краткото съдържание на документа в сбит текст са описани промените по документа, напр. “Закрива се кметство .......”; “Възстановява се историческото наименование ......... на ........”; “Признава се махала ...... за село”; “Заличават се населените места .........” и др. При търсенето по кратко съдържание на документ задавайте ключова дума, като напр. наименованието на интересуващата Ви единица, вида на промяната, вида на единицата.

Възможно е да зададете повече от един критерий за търсене, например: вид и номер на документ, година на влизане в сила и автор на документ и др.

При избран вид на документа “Всички” и незададени други критерии за търсене се показва списъкът на всички документи, вписани в регистъра.

Ако не е намерен нито един документ, е добре да прегледате въведените от Вас условия за търсене и, ако е необходимо, да ги промените или да направите търсене на всички документи, вписани в регистъра.

Списъкът с намерените документи съдържа информация за:

  • датата на влизане в сила на документа;
  • наименование на документа (вид, дата, автор);
  • кратко съдържание;
  • забележка (посочена в скоби след краткото съдържание);
  • броя на засегнатите от документа единици (в зависимост от извършените вписвания в регистъра);
  • пълния текст на документа.

Към настоящия момент не са въведени пълните текстове на всички документи.

По документите от списъка, които не са подчертани, няма засегнати единици.

При избор на документ от списъка се формира справка за променените по документа единици и вида на съответната промяна. Всяка единица се идентифицира с пълно наименование и код, които са към датата на влизане в сила на съответната промяна.

Филтри за търсене
Списък с налични Документи

Пореден номер ID Номер Документ на български Документ на английски Дата Дата на влизане в сила Брой на ДВ Дата на ДВ Вид документ Автор Кратко съдържание Пълно съдържание
1 2005 146 Указ 146 на Президента на Републиката от 2023-08-04 Decree 146 of the President of the Republic of Bulgaria (2023-08-04) 04/08/2023 04/08/2023 67 04/08/2023 Указ Президент на Републиката Указ №146 на Президента на Републиката visit
2 2004 \ Служебен документ на НСИ от 2022-12-31 Official document of the NSI (2022-12-31) 31/12/2022 31/12/2022 31/12/2022 Служебен документ Национален статистически институт Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2022 г. visit
3 2003 52.11 Решение 52.11 на Общински съвет Аксаково от 2023-02-23 Decision 52.11 of the Municipality council Aksakovo (2023-02-23) 23/02/2023 14/03/2023 23 14/03/2023 Решение Общински съвет Аксаково Създава се ново селищно образувание с местно значение с наименование „Кичево – север“ visit
4 2002 891 Решение 891 на Общински съвет Поморие от 2022-08-02 Decision 891 of the Municipality council Pomorie (2022-08-02) 02/08/2022 09/09/2022 72 09/09/2022 Решение Общински съвет Поморие Решение 891 на Общински съвет Поморие visit
5 2001 \ Служебен документ на НСИ от 2021-12-31 Official document of the NSI (2021-12-31) 31/12/2021 31/12/2021 31/12/2021 Служебен документ Национален статистически институт Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2021 г.
6 2000 432 Решение 432 на МС от 05.07.2022 г. Decision №432/05.07.2022 of the Council of ministers 05/07/2022 08/07/2022 53 08/07/2022 Решение Министерски съвет Присъединява с. Каменар (ЕКАТТЕ код 35691), община Поморие, област Бургас, към гр. Поморие (ЕКАТТЕ код 57491), община Поморие, област Бургас. visit
7 1999 \ Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2020 г. Demography Statistics for Population as of 31.12.2020 31/12/2020 31/12/2020 Служебен документ Национален статистически институт Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2020г.
8 1998 118 Решение 118 на Общински съвет Рила от 25.06.2020 г. Decision №118/25.06.2020 of the Municipality council Rila 25/06/2020 21/07/2020 65 21/07/2020 Решение Общински съвет Рила Създава се селищно образувание в землището на гр. Рила с местно значение и с наименование Жабокрек visit
9 1986 54 Решение 54 на Общински съвет Ивайловград от 28.05.2020 г. Decision №54/28.05.2020 of the Municipality council Ivaylovgrad 28/05/2020 19/06/2020 55 19/06/2020 Решение Общински съвет Ивайловград Общинският съвет – Ивайловград разрешава създаването на ново селищно образувание с наименование „Туристически комплекс Армира“ visit
10 1985 67 Решение 67 на Общински съвет Първомай от 30.04.2020 г. Decision №67/30.04.2020 of the Municipality council Parvomay 30/04/2020 29/05/2020 48 26/05/2020 Решение Общински съвет Първомай Общинският съвет – гр. Първомай закрива кметство с. Драгойново, община Първомай, област Пловдив и закрива кметство с. Поройна, община Първомай, област Пловдив visit