A-    A+

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Национален статистически институт

Национален регистър на населените места

NSI Logo

Описание и указания за търсене

Справката дава информация за приемниците, предшествениците и източниците на избрано населено място. Населеното място може да се търси и по част от наименование и/или част от код и/или вид (град, село, махала и др.).

Търсенето по наименование не зависи от въвеждането на главни или малки букви. При зададени до три символа в полето “Наименование” се търсят само тези единици, чиито наименования започват с въведените букви. При четири и повече символи се търси в началото, средата и края на наименованието. При зададени символи в полето “Код” се търсят тези единици, чиито кодове започват с въведените символи.

Списъкът с намерените населени места съдържа кода, пълното наименование, което отговаря на условията за търсене, и периода, в който населеното място има това наименование.

При избор на населено място справката показва пълните наименования, кодовете, вида и датата на събитията на предшественици/източниците или приемниците. Данните за пълните наименования и кодовете са към датата на съответното събитие. Така може да се проследят всички предшественици/източници или приемници на едно избрано населено място.

Филтри за търсене

Приемниците, предшествениците, източниците на едно населено място

Няма намерени резултати по зададените критерии. Моля, променете критериите за търсене.