Райони, които образуват ниво 2 (NUTS2)

Забележка: Районите, които образуват ниво 2 в съответствие с изискванията на общата Класификация на териториалните единици за статистически цели, прилагана в ЕС не представляват административно-териториални единици

Идентификационен код Име Транслитерация NUTS1 NUTS2 Код на документа
1
BG31
Северозападен
Severozapaden
BG3
BG31
1483
2
BG32
Северен централен
Severen tsentralen
BG3
BG32
1483
3
BG33
Североизточен
Severoiztochen
BG3
BG33
1483
4
BG34
Югоизточен
Yugoiztochen
BG3
BG34
1483
5
BG41
Югозападен
Yugozapaden
BG4
BG41
1903
6
BG42
Южен централен
Yuzhen tsentralen
BG4
BG42
1483

Моля изчакайте