За разработчици

ТЕХНИЧЕСКА ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА ИНТЕГРАЦИЯ С УСЛУГАТА ЗА ИЗВЛИЧАНЕ НА ДАННИ ОТ "РЕГИСТЪР ЕКАТТЕ"

На тази страница ще намерите цялата информация, която Ви е нужна за успешна интеграция с услугата за извличане на данни от регистър ЕКАТТЕ, част от НРНМ и поддържан от Националния статистически институт.

Достъп до съответните описания (Swagger) се осъществява чрез SSL сесия. За използване на услугата трябва да разполагате с данни за достъп, с които да се оторизирате. За да заявите достъп, моля, изпратете запитване на електронен адрес:

[email protected]

Моля изчакайте