A-    A+

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Национален статистически институт

Национален регистър на населените места

NSI Logo

Описание и указания за търсене

Справката “Административно-териториално устройство” показва действащата административно-териториална реформа, съществуващите йерархии и видове единици към зададената дата.

За повече информация относно йерархиите вижте “За регистъра

Филтри за търсене

Административно-териториално устройство
03/10/2023

Пореден номер Наименование на български Наименование на английски Документ Нива
1 РАЙОНИ_СОФИЯ DISTRICTS_SOFIA Закон за територалното деление на столичната община и големите градове от 12.07.1995 г. общ. Столична, обл. София (столица) >> район в Столична община >> н.м.
2 АТУ_1999 ATS_1999 Указ 1 на Президента на Републиката от 05.01.1999 г. Република България >> област >> община >> н.м.
3 КМЕТСТВА MAYORALTIES Указ 1 на Президента на Републиката от 05.01.1999 г. Република България >> област >> община >> кметство >> н.м.
4 РАЙОНИ_ВАРНА DISTRICTS_VARNA Закон за територалното деление на столичната община и големите градове от 12.07.1995 г. гр. Варна, общ. Варна, обл. Варна >> район в гр. Варна >> н.м.
5 РАЙОНИ_ПЛОВДИВ DISTRICTS_PDV Закон за територалното деление на столичната община и големите градове от 12.07.1995 г. гр. Пловдив, общ. Пловдив, обл. Пловдив >> район в гр. Пловдив >> н.м.
6 РАЙОНИ_2008 REGIONS_2008 Закон за регионалното развитие от 15.05.2008 г. Република България >> район, образуващ ниво 1 >> район, образуващ ниво 2 >> област >> община >> н.м.
Пореден номер Видове единици
1 населено място
2 община
3 кметство
4 район в Столична община
5 селищно образувание
6 област
7 държава
8 район в гр. Пловдив
9 район в гр. Варна
10 район, образуващ ниво 1
11 район, образуващ ниво 2