Райони, които образуват ниво 1 (NUTS1)

Забележка: Районите, които образуват ниво 1 в съответствие с изискванията на общата Класификация на териториалните единици за статистически цели, прилагана в ЕС не представляват административно-териториални единици

Идентификационен код Име Транслитерация NUTS1 Код на документа
1
BG3
район "Северна и Югоизточна България"
region "Severna i Yugoiztochna Bulgaria"
BG3
1483
2
BG4
район "Югозападна и Южна централна България""
region "Yugozapadna i Yuzhna tsentralna Bulgaria"
BG4
1483

Моля изчакайте