Справки за ЕКАТТЕ към определена дата

Справки за ЕКАТТЕ към определена дата са достъпни от меню Справки > Промени за една административно-териториална и териториална единици.

Справката "Промени за една административно-териториална и териториална единици" дава информация за всички вписани в регистъра промени за избрана единица и данните за единицата към датата на всяка промяна (събитие).

Моля изчакайте