Oсновен файл на класификатора

Забележка: С Решение 695 на Министерския съвет от 29.09.2006 год. е утвърдено съдържанието на Националния регистър на населените места и е отменено поддържането на Композитния административно-териториален индекс (КАТИ) за териториалните единици. Отпада колона KATI във файл EK_ATTE.

Филтри за търсене

ЕКАТТЕ
Вид
Име на населено място
Транслитерация
Код на областта
Име на областта
Код на общината
Име на общината
Кметство
NUTS1
NUTS2
NUTS3
Код на типа
Код на категорията
Надморска височина
Надморска височина стойност
Код на документа
1
00014
с.
Абланица
Ablanitsa
BLG
обл. Благоевград
BLG52
Хаджидимово
BLG52-01
BG4
BG41
BG413
3
5
6
500 - 699 вкл.
2004
2
00028
с.
Абланица
Ablanitsa
LOV
обл. Ловеч
LOV18
Ловеч
LOV18-00
BG3
BG31
BG315
3
7
5
300 - 499 вкл.
2005
3
00031
с.
Абрит
Abrit
DOB
обл. Добрич
DOB20
Крушари
DOB20-01
BG3
BG33
BG332
3
7
3
100 - 199 вкл.
2004
4
00045
с.
Мокрен
Mokren
SLV
обл. Сливен
SLV11
Котел
SLV11-01
BG3
BG34
BG342
3
5
4
200 - 299 вкл.
2004
5
00059
с.
Аврамово
Avramovo
BLG
обл. Благоевград
BLG53
Якоруда
BLG53-01
BG4
BG41
BG413
3
5
7
700 - 999 вкл.
2004
6
00062
с.
Аврамово
Avramovo
KRZ
обл. Кърджали
KRZ02
Ардино
KRZ02-00
BG4
BG42
BG425
3
8
6
500 - 699 вкл.
2006
7
00084
с.
Аврен
Avren
VAR
обл. Варна
VAR01
Аврен
VAR01-00
BG3
BG33
BG331
3
5
4
200 - 299 вкл.
2004
8
00093
с.
Аврен
Avren
KRZ
обл. Кърджали
KRZ15
Крумовград
KRZ15-01
BG4
BG42
BG425
3
6
6
500 - 699 вкл.
2004
9
00103
с.
Агатово
Agatovo
GAB
обл. Габрово
GAB29
Севлиево
GAB29-01
BG3
BG32
BG322
3
7
5
300 - 499 вкл.
2004
10
00117
с.
Азманите
Azmanite
GAB
обл. Габрово
GAB35
Трявна
GAB35-00
BG3
BG32
BG322
3
8
6
500 - 699 вкл.
2004
11
00120
с.
Върбен
Varben
KRZ
обл. Кърджали
KRZ14
Кирково
KRZ14-01
BG4
BG42
BG425
3
7
5
300 - 499 вкл.
2004
12
00134
с.
Изгрев
Izgrev
BLG
обл. Благоевград
BLG03
Благоевград
BLG03-01
BG4
BG41
BG413
3
5
7
700 - 999 вкл.
2004
13
00148
с.
Айрово
Ayrovo
KRZ
обл. Кърджали
KRZ16
Кърджали
KRZ16-50
BG4
BG42
BG425
3
5
4
200 - 299 вкл.
2004
14
00151
гр.
Айтос
Aytos
BGS
обл. Бургас
BGS01
Айтос
BGS01-00
BG3
BG34
BG341
1
2
2
50 - 99 вкл.
2004
15
00165
с.
Аканджиево
Akandzhievo
PAZ
обл. Пазарджик
PAZ04
Белово
PAZ04-07
BG4
BG42
BG423
3
6
4
200 - 299 вкл.
2004
16
00179
с.
Акациево
Akatsievo
VID
обл. Видин
VID09
Видин
VID09-00
BG3
BG31
BG311
3
8
5
300 - 499 вкл.
2004
17
00182
гр.
Аксаково
Aksakovo
VAR
обл. Варна
VAR02
Аксаково
VAR02-00
BG3
BG33
BG331
1
3
3
100 - 199 вкл.
2004
18
00196
с.
Аламовци
Alamovtsi
SML
обл. Смолян
SML11
Златоград
SML11-01
BG4
BG42
BG424
3
7
7
700 - 999 вкл.
2004
19
00206
с.
Албанци
Albantsi
KRZ
обл. Кърджали
KRZ08
Джебел
KRZ08-40
BG4
BG42
BG425
3
8
5
300 - 499 вкл.
2004
20
00215
с.
Алваново
Alvanovo
TGV
обл. Търговище
TGV35
Търговище
TGV35-01
BG3
BG33
BG334
3
7
3
100 - 199 вкл.
2004

Моля изчакайте