Описание и указания за търсене

Справката “Административно-териториално устройство” показва действащата административно-териториална реформа, съществуващите йерархии и видове единици към зададената дата.

За повече информация относно йерархиите вижте “За регистъра

Филтри за търсене

Административно-териториално устройство
15/04/2024

Пореден номер Наименование на български Наименование на английски Документ Нива
1
РАЙОНИ_СОФИЯ
DISTRICTS_SOFIA
Закон за територалното деление на столичната община и големите градове от 12.07.1995 г.
общ. Столична, обл. София (столица) >> район в Столична община >> н.м.
2
РАЙОНИ_ПЛОВДИВ
DISTRICTS_PDV
Закон за територалното деление на столичната община и големите градове от 12.07.1995 г.
гр. Пловдив, общ. Пловдив, обл. Пловдив >> район в гр. Пловдив >> н.м.
3
РАЙОНИ_ВАРНА
DISTRICTS_VARNA
Закон за територалното деление на столичната община и големите градове от 12.07.1995 г.
гр. Варна, общ. Варна, обл. Варна >> район в гр. Варна >> н.м.
4
РАЙОНИ_2008
REGIONS_2008
Закон за регионалното развитие от 15.05.2008 г.
Република България >> район, образуващ ниво 1 >> район, образуващ ниво 2 >> област >> община >> н.м.
5
КМЕТСТВА
MAYORALTIES
Указ 1 на Президента на Републиката от 05.01.1999 г.
Република България >> област >> община >> кметство >> н.м.
6
АТУ_1999
ATS_1999
Указ 1 на Президента на Републиката от 05.01.1999 г.
Република България >> област >> община >> н.м.
Пореден номер Видове единици
1
населено място
2
община
3
кметство
4
район в Столична община
5
селищно образувание
6
област
7
държава
8
район в гр. Пловдив
9
район в гр. Варна
10
район, образуващ ниво 1
11
район, образуващ ниво 2

Моля изчакайте