Описание и указания за търсене

Справката “Промени в даден период” дава списък на единиците от избран вид (или от всички видове), за които в посочения период е извършена зададена от потребителя вид промяна (събитие).

По подразбиране са зададени периодът 03.03.1878-текуща дата и видове единици “Всички”.

При промяна на периода изчакайте актуализирането на списъка на видовете единици. Списъкът на видовете събития зависи от избрания вид единица.

Справката съдържа дата на събитието, код и наименование на единиците към датата на събитието, сортирани по дати на събитието. Възможно е в зададения период една единица да има повече от една промяна от избрания вид.

Има ограничение справката да извежда до 6 000 реда. В противен случай се извежда предупредително съобщение за промяна на периода.

Филтри за търсене

Моля изберете период, видове единици и вид на събитието на търсене, за да генерирате справка.


Моля задайте критерии на търсене.

Няма намерени резултати по зададените критерии. Моля, променете критериите за търсене.

Моля изчакайте