Описание и указания за търсене

Справката “Промени по документ” дава единиците, които са променени на основание на избран от потребителя документ.

В краткото съдържание на документа в сбит текст са описани промените по документа, напр. “Закрива се кметство .......”; “Възстановява се историческото наименование ......... на ........”; “Признава се махала ...... за село”; “Заличават се населените места .........” и др. При търсенето по кратко съдържание на документ задавайте ключова дума, като напр. наименованието на интересуващата Ви единица, вида на промяната, вида на единицата.

Възможно е да зададете повече от един критерий за търсене, например: вид и номер на документ, година на влизане в сила и автор на документ и др.

При избран вид на документа “Всички” и незададени други критерии за търсене се показва списъкът на всички документи, вписани в регистъра.

Ако не е намерен нито един документ, е добре да прегледате въведените от Вас условия за търсене и, ако е необходимо, да ги промените или да направите търсене на всички документи, вписани в регистъра.

Списъкът с намерените документи съдържа информация за:

  • датата на влизане в сила на документа;
  • наименование на документа (вид, дата, автор);
  • кратко съдържание;
  • забележка (посочена в скоби след краткото съдържание);
  • броя на засегнатите от документа единици (в зависимост от извършените вписвания в регистъра);
  • пълния текст на документа.

Към настоящия момент не са въведени пълните текстове на всички документи.

По документите от списъка, които не са подчертани, няма засегнати единици.

При избор на документ от списъка се формира справка за променените по документа единици и вида на съответната промяна. Всяка единица се идентифицира с пълно наименование и код, които са към датата на влизане в сила на съответната промяна.

Филтри за търсене

Списък с налични Документи

Пореден номер ID Номер Документ на български Документ на английски Дата Дата на влизане в сила Брой на ДВ Дата на ДВ Вид документ Автор Кратко съдържание Пълно съдържание
1
2006
\
Закон на Народно събрание от 2021-05-01
Law of the National Assembly (2021-05-01)
01/05/2021
01/05/2021
36
01/05/2021
Указ
Президент на Републиката
ЗАТУРБ изм. ДВ. бр.36 от 1 Май 2021 г.
2
2005
146
Указ 146 на Президента на Републиката от 2023-08-04
Decree 146 of the President of the Republic of Bulgaria (2023-08-04)
04/08/2023
04/08/2023
67
04/08/2023
Указ
Президент на Републиката
Указ №146 на Президента на Републиката
3
2004
\
Служебен документ на НСИ от 2022-12-31
Official document of the NSI (2022-12-31)
31/12/2022
31/12/2022
31/12/2022
Служебен документ
Национален статистически институт
Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2022 г.
4
2003
52.11
Решение 52.11 на Общински съвет Аксаково от 2023-02-23
Decision 52.11 of the Municipality council Aksakovo (2023-02-23)
23/02/2023
14/03/2023
23
14/03/2023
Решение
Общински съвет Аксаково
Създава се ново селищно образувание с местно значение с наименование „Кичево – север“
5
2002
891
Решение 891 на Общински съвет Поморие от 2022-08-02
Decision 891 of the Municipality council Pomorie (2022-08-02)
02/08/2022
09/09/2022
72
09/09/2022
Решение
Общински съвет Поморие
Решение 891 на Общински съвет Поморие
6
2001
\
Служебен документ на НСИ от 2021-12-31
Official document of the NSI (2021-12-31)
31/12/2021
31/12/2021
31/12/2021
Служебен документ
Национален статистически институт
Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2021 г.
7
2000
432
Решение 432 на МС от 05.07.2022 г.
Decision №432/05.07.2022 of the Council of ministers
05/07/2022
08/07/2022
53
08/07/2022
Решение
Министерски съвет
Присъединява с. Каменар (ЕКАТТЕ код 35691), община Поморие, област Бургас, към гр. Поморие (ЕКАТТЕ код 57491), община Поморие, област Бургас.
8
1999
\
Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2020 г.
Demography Statistics for Population as of 31.12.2020
31/12/2020
31/12/2020
Служебен документ
Национален статистически институт
Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2020г.
9
1998
118
Решение 118 на Общински съвет Рила от 25.06.2020 г.
Decision №118/25.06.2020 of the Municipality council Rila
25/06/2020
21/07/2020
65
21/07/2020
Решение
Общински съвет Рила
Създава се селищно образувание в землището на гр. Рила с местно значение и с наименование Жабокрек
10
1986
54
Решение 54 на Общински съвет Ивайловград от 28.05.2020 г.
Decision №54/28.05.2020 of the Municipality council Ivaylovgrad
28/05/2020
19/06/2020
55
19/06/2020
Решение
Общински съвет Ивайловград
Общинският съвет – Ивайловград разрешава създаването на ново селищно образувание с наименование „Туристически комплекс Армира“

Моля изчакайте