Описание и указания за търсене

Справката дава информация за приемниците, предшествениците и източниците на избрано населено място. Населеното място може да се търси и по част от наименование и/или част от код и/или вид (град, село, махала и др.).

Търсенето по наименование не зависи от въвеждането на главни или малки букви. При зададени до три символа в полето “Наименование” се търсят само тези единици, чиито наименования започват с въведените букви. При четири и повече символи се търси в началото, средата и края на наименованието. При зададени символи в полето “Код” се търсят тези единици, чиито кодове започват с въведените символи.

Списъкът с намерените населени места съдържа кода, пълното наименование, което отговаря на условията за търсене, и периода, в който населеното място има това наименование.

При избор на населено място справката показва пълните наименования, кодовете, вида и датата на събитията на предшественици/източниците или приемниците. Данните за пълните наименования и кодовете са към датата на съответното събитие. Така може да се проследят всички предшественици/източници или приемници на едно избрано населено място.

Филтри за търсене

Приемниците, предшествениците, източниците на едно населено място

Няма намерени резултати по зададените критерии. Моля, променете критериите за търсене.

Моля изчакайте