Описание и указания за търсене

За населените места справката дава всички пълни наименования и периода на тяхната валидност, като чрез тях може да се проследят промените в наименованието, видът или административно-териториалната принадлежност.

Населеното място може да се търси и по част от наименование и/или част от код и/или вид (град, село, махала и др.).

Търсенето по наименование не зависи от въвеждането на главни или малки букви. При зададени до три символа в полето “Наименование” се търсят само тези единици, чиито наименования започват с въведените букви. При четири и повече символи се търси в началото, средата и края на наименованието. При зададени символи в полето “Код” се търсят тези единици, чиито кодове започват с въведените символи.

Справката съдържа кода, всички пълни наименования на намерените населени места и периода на валидност на пълните наименования.

Филтри за търсене

Промени в наименованието, вида или административно-териториалната принадлежност на населено място

Няма намерени резултати по зададените критерии. Моля, променете критериите за търсене.

Моля изчакайте