Описание и указания за търсене

Справката “Териториални или административно-териториални единици по избрани критерии” дава списък на съществуващите към определена дата единици от избран вид, които отговарят на зададени от потребителя критерии. Допуска се въвеждането на един и/или два критерия.

Видовете единици зависят от зададената дата, a характеристиките, по които се търси зависят и от избрания вид единица. При промяна на датата изчакайте актуализирането на списъка на видовете единици, а при промяна на вида - актуализирането на характеристиките.

Справката се формира само за видовете единици, които към зададената дата имат характеристики (напр. категория, функционален тип и др.).

Резултатът от справката съдържа кода, пълното наименование на единиците към датата на търсенето и стойностите на характеристиките, включени в критериите.

Филтри за търсене

Моля изберете към дата, вид на единица и поне един от другите критерии на търсене, за да генерирате справка.

Териториални или административно-териториални единици по избрани критерии

Няма намерени резултати по зададените критерии. Моля, променете критериите за търсене.

Моля изчакайте